Reserveer
 
Reserveer

Wettelijke Informatie

COPYRIGHT

© 2008 COFIGOLF. OPEN GOLF CLUB is een merk van COFIGOLF. Nabootsing, zelfs gedeeltelijk is verboden. Merk, model en tekeningen zijn gedeponeerd en beschermd. Volgens de jurisprudentie, kan COFIGOLF niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onopzettelijke vergissingen, ondanks de zorgvuldige controle tijdens het samenstellen van deze site.

 

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN BEVEILIGING

Geen enkele persoonlijke informatie wordt ingewonnen tegen uw wil
Geen enkele persoonlijke informatie wordt doorgegeven aan derden
Geen enkele persoonlijke informatie wordt gebruikt voor andere doeleinden

Deze site is gedeclareerd aan het CNIL, overeenkomstig met de wet N° 78-17 van 6 januari 1978, m.b.t. de informatica, bestanden en tot de vrijheden (gezegd wet "Informatique et Liberté").

 

TOEPASSING TOEGANGS RECHT

U beschikt over een toegangs recht, overeenkomstig artikel 34 van de wet "Informatique et Libertés", en een recht tot modificatie, rectificatie en ontheffing van uw persoonlijke gegevens.
Om dit recht uit te oefenen, schrijft u naar :
OPEN GOLF CLUB
4 rue Lamennais
F-75008 Parijs

information@opengolfclub.com

 

E-MAILS

De elektronische boodschappen gestuurd naar OPEN GOLF CLUB en de elektronische adressen gebruikt in de formulieren, worden bewaard voor gebruik door OPEN GOLF CLUB, indien u hier geen bezwaar heeft tegengesteld.

Belangrijk
De boodschappen die u ons doorstuurt kunnen op internet onderschept worden. Tot het moment dat ze bij ons binnenkomen, kunnen wij hun vertrouwelijkheid niet garanderen.

 

COOKIES

OPEN GOLF CLUB wenst een "cookie" in uw computer te plaatsen. Een "cookie" staat ons niet toe u te identificeren. Hij neemt algemene informatie op met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze site (de gewenste taal, de valuta,…) die wij kunnen lezen voor uw toekomstige bezoeken op onze site. Deze informatie wordt 1000 dagen opgeslagen in uw computer.

We delen u mede dat u zich kunt verzetten tegen het opnemen van "cookies" door uw navigator op de volgende manier te configureren:

Indien u op internet navigeert met Internet Explorer 3 of 4 (Microsoft):
Klik op "view", "options", "advanced". Tussen de verschillende waarschuwingen die u kunt activeren, de vierde heet "waarschuwen alvorens cookies te accepteren" en, op Internet Explorer 4 alleen, de vijfde heet : "cookies altijd weigeren".
Indien U op internet navigeert met Internet explorer 5 of 6 ( Microsoft ):
Klik op "tools", "internet options", "confidentiality", "advanced".Klik het vakje "afzien van automatisch beheer van cookies" en kies en klik de vakjes "weigeren" ( definitieve weigering van cookies) of "vragen" ( opent een venster om telkens toestemming te vragen). Klik op ok.

Indien u op internet navigeert met Navigator Gold 3 (Netscape) :
Klik op "Options, network favorites, protocols". Tussen verschillende waarschuwingen die u kunt activeren, de eerste heet "waarschuwen alvorens cookies te accepteren". U wordt dan gewaarschuwd indien er een "cookie" binnenkomt en u kunt het opnemen verhinderen.

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit, dat het weigeren van cookies de aangename gebruikswijze van de site OPEN GOLF CLUB  kan verminderen.

 

FORMULIEREN

De gegevens die u gevraagd worden bij het aanvragen van een  brochure, de reservering, etc. zijn noodzakelijk voor de goede verwerking hiervan. Deze gegevens zijn alleen bestemd voor OPEN GOLF CLUB, waar u eveneens het recht van toegang en rectificatie kunt uitoefenen.

 

NAAM GEGEVENS DOORGESTUURD OP DE SITE

De betreffende personen zijn geïnformeerd over hun rechten. Het toegangs recht is direkt van toepassing op de site. Het recht van rectificatie moet worden aangevraagd aan de internet dienst van OPEN GOLF CLUB.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

Alle gegevens bereikbaar via deze site zijn gegeven zoals vermeld. OPEN GOLF CLUB geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk en stilzwijgend, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot het gebruik van deze gegevens.

OPEN GOLF CLUB is niet verantwoordelijk voor de juistheid, de fouten en vergissingen die op deze site zouden kunnen staan. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze gegevens. OPEN GOLF CLUB behoudt zich het recht ten alle tijde de gegevens te veranderen, met name tijdens het actualiseren van de site.
OPEN GOLF CLUB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, komende van een gegeven op deze site.
De gebruiker verklaart op deze site geen gegevens door te sturen die zouden kunnen leiden tot hun persoonlijke of wettige aansprakelijkheid, en verklaart bij deze om op deze site  geen illegale gegevens door te geven, tegenstrijdig met de publieke orde.

Links naar sites van derden
Buitenstaande web sites die een link hebben op de site van OPEN GOLF CLUB, staan niet onder controle van OPEN GOLF CLUB. OPEN GOLF CLUB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor hun gebruik.

Publikatie directeur : Nicolas Boissonnas
Webmaster : OPEN GOLF CLUB - COFIGOLF
4 rue Lamennais - 75008 Paris
FRANKRIJK
Tel.:(33) 01 42 89 18 72
information@opengolfclub.com
COFIGOLF, SARL au Capital de 9 146 941,03 EUR - RCS Paris B 722 034 063
Krediet fotos :   ©   copyright phototheek OPEN GOLF CLUB, behalve tegenstellende indicaties.

Website host : TAS France – WTC 1 Bât K - 1300 route des Crêtes - 06560 Valbonne - France